☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Środa 19.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przepisy regulujące działalność

   

PRZEPISY REGULUJĄCE  DZIAŁALNOŚĆ  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

UCHWAŁY  RADY  MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

 1. Uchwała Nr XIX/290/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,z wyłączeniem wydatków na usługi oraz zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
 2. Uchwała Nr XXXIII/518/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 3. Uchwała Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września  2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Miasto Koszalin.
 4. Uchwała Nr XIX/265/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku  w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności , rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 5. Uchwała Nr XXXIV/512/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2013-2017”.
 6. Uchwała Nr XXXVIII /581/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 7. Uchwała Nr XXXIX/589/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
  w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 8. Uchwała Nr XXXIX/590/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielania na wniosek dyrektora żłobka. przedszkola, szkoły" w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020.
 9. Uchwała Nr XLIII/648/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z 29 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcie programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci  i uczniów udzielana na wniosek dyrektora żłobka, przedszkola, szkoły” w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” na lata 2014-2020.
 10. Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 11. Uchwała Nr XVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2016 r.  w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 12. Uchwała Nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016-2020".
 13. Uchwała Nr XXII/286/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020".
 14. Uchwala Nr XXII/288/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020".
 15. Uchwała Nr XXII/287/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2016 r.w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018".
 16. Uchwała Nr XXIV/315/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
 17. Uchwała Nr XXVI/358/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
 18. Uchwała Nr XXIX/402/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 19. Uchwała Nr XXIX/403/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
 20. Uchwała Nr XXXII/463/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Koszalina.

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

 1. Zarządzenie Nr 103/519/2011 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 5 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Zarządzenie Nr 233/960/2012 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Koordynatora „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2015 roku”.
 3. Zarządzenie Nr 351/192/2013 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie powołania Koordynatora „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2015”
 4. Zarządzenie Nr 376/1638/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powołania Koordynatora „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015”.
 5. Zarządzenie Nr 240/826/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie Szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
 
ZARZĄDZENIA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE

Rejestr zarządzeń Dyrektora

 
Wytworzył:
Alicja Pietrzak
(2013-02-21)
Udostępnił:
Piotr Granda
(2003-10-24 08:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Pietrzak
(2017-09-05 12:07:40)
 
 
ilość odwiedzin: 1959949

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X