Oświadczenia dla kandydata w celach przeprowadzenia naboru, klauzula informacyjna - do pobrania