☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Wtorek 20.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikacja w języku migowym

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCEGO
Z USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie udostępnia swoje usługi dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwane dalej „osobami uprawnionymi” za pomocą następujących środków komunikowania się:

1) pocztą elektroniczną – kancelaria@mopr.koszalin.plna ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w MOPR, itp.,

2) faksem – (94) 31 60 328,

3) aplikacją informatyczną ePUAP – dostępną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

- http://mopr.koszalin.ibip.pl

4) drogą pocztową.

 Ponadto osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie może skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z usługi należy zgłosić przez złożenie wniosku w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w MOPR (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pomocą wyżej wymienionych środków komunikowania się (formularz wniosku do pobrania).

Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

1) Imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2) Adres zamieszkania,

3) PESEL,

4) Nr tel. komórkowego lub nr tel. osoby słyszącej upoważnionej do kontaktów z osobą uprawnioną,

5) Orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej,

6) Informacja na temat sprawy załatwianej w MOPR przez osobę uprawnioną (w przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy),

7) Planowany termin skorzystania ze świadczenia (dzień i godzina). 

Świadczenie usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracownik do kontaktu w sprawach usługi tłumacza języka migowego (PJM) :

Pani Aleksandra Cyc – Dział Pieczy Zastępczej , pok. 402, tel. (94) 31 60 346 lub (94) 31 60 307

Wytworzył:
Alicja Pietrzak
Udostępnił:
ADMIN MOPS
(2012-05-11 13:24:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Pietrzak
(2018-01-02 11:41:15)
 
 
ilość odwiedzin: 1945301

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X