☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Środa 19.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna ogólna

 

Klauzule informacyjne szczegółowe są dostępne poniżej:

Dodatek mieszkaniowy

Ekancelaria

Dodatek energetyczny


Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek dla opiekuna

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – pomoc państwa

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie wychowawcze

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Fundusz alimentacyjny 

Dłużnik alimentacyjny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – pomoc gminy

Świadczenie "Dobry start"


Płace/kadry


Zbiór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów


Klub Integracji Społecznej


Praca socjalna

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Sprawienie pogrzebu

Integracja uchodźców

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Posiłek (dzieci i dorośli)

Bilet kredytowany

Schronienie

Pomoc specjalistyczna –  pedagogiczna, psychologiczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dom Pomocy Społecznej

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku

Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” dla osób od 60 roku życia

Dzienny Dom „Senior-WIGOR- Pogodna Jesień”

Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób zaburzonych psychicznie

Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z upośledzeniem umysłowym

Pomoc na kontynuowanie nauki - z ustawy o pomocy społecznej

Pomoc na usamodzielnienie - z ustawy o pomocy społecznej

Pomoc dla usamodzielnianych na zagospodarowanie – jednorazowo - z ustawy o pomocy społecznej


Program „Aktywny samorząd” - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Program „Aktywny samorząd” - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi        sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Program „Aktywny samorząd” - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej     wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Program „Aktywny samorząd” - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której     zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Program „Aktywny samorząd” - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej     protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Program „Aktywny samorząd” - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej     poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Program „Aktywny samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na                  poziomie wyższym

Program „Aktywny samorząd” - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Program „Aktywny samorząd” - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania


PFRON - likwidacja barier architektonicznych

PFRON - likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

PFRON - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

PFRON - sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

PFRON - sprzęt rehabilitacyjny dla podmiotów

PFRON - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

PFRON - turnusy rehabilitacyjne

PFRON - tłumacz języka migowego lub tłumacz – przewodnik


Świadczenie na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej

Świadczenie wraz z dodatkiem na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

Pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do pieczy zastępczej - jednorazowo

Utrzymanie lokalu mieszkalnego - dla opiekuna zastępczego

Pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego dla opiekuna zastępczego

Dodatek na niepełnosprawne dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej

Świadczenie oraz dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zawodowej umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dodatek wychowawczy/ dodatek do zryczałtowanej kwoty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej

Świadczenie "Dobry start"


Płatnik


Kandydaci na opiekuna zastępczego

Klauzula informacyjna


Nabór - stanowisko urzędnicze


Nabór


Nabór - stanowisko nieurzędnicze


Pomoc na kontynuowanie nauki - z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pomoc na usamodzielnienie - z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pomoc dla usamodzielnianych na zagospodarowanie – jednorazowo - z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Świadczenie "Dobry start"

Klauzula informacyjna


Sezam


Asystent rodziny


Stypendium szkolne dla uczniów

Zasiłek szkolny


System kolejkowy


Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Klauzula informacyjna


Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej MOPR Koszalin


Wydawanie zaświadczeń


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Udostępnianie informacji publicznej


Pomoc dla repatriantów


Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie kurateli


Zamówienia publiczne na podstawie ustawy Pzp


Zamówienia publiczne wyłączone spod ustawy Pzp

Klauzula informacyjna


Przeciwdziałanie przemocy


Przeciwdziałanie przemocy - Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Wytworzył:
Monika Cieślińska
Udostępnił:
Monika Cieślińska
(2018-05-23 12:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Cieślińska
(2018-09-25 11:23:48)
 
 
ilość odwiedzin: 1959924

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X