Zatrudnienie i wynagrodzenia

Stan  na dzień      01 kwietnia 2024  roku

Zatrudnienie          223,375 etatów,     226 osób

Limit wynagrodzeń na rok 2024 wynosi 16 805 000,00 złotych

Przeciętne wynagrodzenie pracownika Centrum Usług Społecznych w  Koszalinie
wynosi obecnie 6 574,42   (w tym Kierownictwo).

 

Wytworzył:
Magdalena Urbańczyk
(2016-11-03)
Udostępnił:
MOPS ADMIN
(2012-09-27 12:55:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kopeć
(2024-04-11 09:52:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki