☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Wtorek 20.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze

CŚR-01 Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami (92 KB)

Klauzula informacyjna pdf (388 KB)
Załączniki:
CŚR-01-01 Wniosek (
170 KB)
CŚR-01-02 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (99 KB)
CŚR-01-03 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy   (80 KB)
CŚR-01-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty (189 KB)

CŚR-02 Zasiłek pielęgnacyjny (82 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
CŚR-02-01 Wniosek (189 KB)
CŚR-02-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty (113 KB)

 

CŚR-03 Zasiłek dla opiekuna (90 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
CŚR-03-01 Wniosek (111 KB)
CŚR-03-02 Oświadczenie dotyczące zasiłku dla opiekuna (111 KB)
CŚR-03-03 Oświadczenie o sposobie wypłaty (189 KB)
 

CŚR-04 Specjalny zasiłek opiekuńczy (90 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
CŚR-04-01 Wniosek (125KB)
CŚR-04-02 Oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (98 KB)
CŚR-04-03 Oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy (17879 KB)
CŚR-04-04  Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym (79 KB)
CŚR-04-05 Oświadczenie dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego  (204 KB)
CŚR-04-06 Oświadczenie o sposobie wypłaty  (189 KB)
 

CŚR-05 Świadczenie pielęgnacyjne (88 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
CŚR-05-01 Wniosek (109 KB)
CŚR-05-02 Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (79 KB)
CŚR-05-03 Oświadczenie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego (204 KB)
CŚR-05-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty (189 KB)
 

CŚR-06 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – pomoc państwa (89 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
CŚR-06-01 Wniosek (113 KB)
CŚR-06-02 Oświadczenia  wnioskodawcy o dochodach członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (98 KB)
CŚR-06-03 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (79 KB)
CŚR-06-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty (189 KB)
 


CŚR-07 Fundusz alimentacyjny (87 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
CŚR-07-01 Wniosek (125 KB)
CŚR-07-02 Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (418 KB)
CŚR-07-03 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego  wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (135 KB)
CŚR-07-04 Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (85 KB)
CŚR-07-05 Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentów, innych niż dłużnik alimentacyjny (382 KB)
CŚR-07-06 Oświadczenie oświadczenie o sposobie wypłaty (189 KB)CŚR-08 Dłużnik alimentacyjny (87 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
 

CŚR-09 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – pomoc gminy (81 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
CŚR-09-01 Wniosek (197 KB)

CŚR-09-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty (189 KB)

 

CŚR-10 Świadczenie rodzicielskie (87 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
CŚR-10-01 Wniosek (107 KB)
CŚR-10-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty (189 KB)

 

CŚR-11 Świadczenie wychowawcze (94 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
CŚR-11-01 Wniosek (145 KB)
CŚR-11-02 Oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (98 KB)
CŚR-11-03 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  (95 KB)
CŚR-11-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty (189 KB)

 

 

CŚR-12 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (94 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
CŚR-12-01 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (104 KB)

 

CŚR -13 Świadczenie "dobry start" (133 KB)

Klauzula informacyjna pdf (393 KB)

Załączniki:

CŚR-13-01 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (539 KB)

CŚR-13-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty (189 KB)

Wytworzył:
Magdalena Czyżewska
(2015-03-24)
Udostępnił:
Magdalena Czyżewska
(2015-03-24 11:44:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Pietrzak
(2018-09-03 11:53:36)
 
 
ilość odwiedzin: 1945304

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X