☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rodzinna piecza zastępcza

DPZ-01 Świadczenie na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej (83 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-01-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (45.8 KB)
DPZ-01-02 Oświadczenie osoby pełnoletniej wyrażające chęć pozostania w pieczy zastępczej (41 KB)
DPZ-01-03 Oświadczenie opiekuna zastępczego wyrażające zgodę na pozostanie osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej (41.2 KB)
DPZ-01-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty (188 KB)

DPZ-02 Świadczenie wraz z dodatkiem na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę,  która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności (83.5 KB)

Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-02-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (46.5 KB)
DPZ-02-02 Oświadczenie osoby pełnoletniej wyrażające chęć pozostania w pieczy zastępczej (41 KB)
DPZ-02-03 Oświadczenie opiekuna zastępczego wyrażające zgodę na pozostanie osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej (41.2 KB)
DPZ-02-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty (188 KB)

DPZ-03 Pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do pieczy zastępczej – jednorazowo (78 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-03-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (35.1 KB)
DPZ-03-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty (188 KB)

DPZ-04  Utrzymanie lokalu mieszkalnego - dla opiekuna zastępczego (110 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-04-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (39.8 KB)
DPZ-04-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty (188 KB)

DPZ-05  Pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego dla opiekuna zastępczego (79 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-05-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (35 KB)
DPZ-05-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty (188 KB)

DPZ-06 Dodatek na niepełnosprawne dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej (79.5 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-06-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (36.5 KB)
DPZ-06-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty (188 KB)

DPZ-07 Świadczenie oraz dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zawodowej
umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (80.5 KB)

Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-07-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (34 KB)
DPZ-07-02 Oświadczenie osoby pełnoletniej wyrażające chęć pozostania w zawodowej rodzinie zastępczej (40.8 KB)
DPZ-07-03 Oświadczenie opiekuna zastępczego wyrażające zgodę na pozostanie osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej (41.7 KB)
DPZ-07-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty (188 KB)

DPZ-08 Pomoc na kontynuowanie nauki (105 KB)
Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny i piecza zastępcza pdf(389 KB)
Klauzula informacyjna -pomoc społeczna pdf (387 KB)
Załączniki:
DPZ-08-01 Wniosek dotyczący usamodzielnianych w pieczy zastępczej (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (51.3 KB)
DPZ-08-02 Wniosek - dotyczący usamodzielnianych z placówek MOW, MOS i inne ( druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (50.9 KB)

DPZ-09 Pomoc na  usamodzielnienie (243 KB)
Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny i piecza zastępcza pdf (389 KB)
Klauzula informacyjna - pomoc społeczna  pdf (387 KB)
Załączniki:
DPZ-09-01 Wniosek dotyczący usamodzielnianych z pieczy zastępczej (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (52.8 KB)
DPZ-09-02 Wniosek dotyczący usamodzielnianych z MOW, MOS i innych (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (52.5 KB)

DPZ-10 Pomoc dla usamodzielnianych na zagospodarowanie – jednorazowo (244 KB)
Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny i piecza zastępcza pdf (389 KB)
Klauzula informacyjna - pomoc społeczna pdf (387 KB)
Załączniki:
DPZ-10-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (50.8 KB)

DPZ-12 Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (236 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-12-01 Wniosek (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (399 KB)
DPZ-12-02 Kwestionariusz danych osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za dzieci przebywające w pieczy (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (63.6 KB)
DPZ-12-03 Oświadczenie o stanie majątkowym (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (31 KB)
DPZ-12-04 Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji o prawach i obowiązkach (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (38.8 KB)
DPZ-12-05 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (33.8 KB)

DPZ-13 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (100 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)

DPZ-14 Kandydaci na opiekuna zastępczego (79 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)

DPZ-15 Dodatek wychowawczy/dodatek do zryczałtowanej kwoty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej (81 KB)
Klauzula informacyjna pdf (389 KB)
Załączniki:
DPZ-15-01 Wniosek dot. przyznania dodatku wychowawczego (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (114 KB)
DPZ-15-02 Wniosek dot. przyznania dodatku do zryczałtowanej kwoty (druk pomocniczy, nieobowiązkowy) (234 KB)

DPZ-15-03 Wniosek dot. przyznania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (26 KB)
DPZ-15-04 Oświadczenie  o sposobie wypłaty (188 KB)

DPZ-16 - Świadczenie "dobry start" (88,1 KB)
Klauzula informacyjna - rodziny zastępcze (389 KB)
Klauzula informacyjna - usamodzielniani (389 KB)
Załączniki:
DPZ-16-01 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (737 KB)
DPZ-16-02 - Oświadczenie o sposobie wypłaty (193 KB)

Wytworzył:
Magdalena Urbańczyk
(2015-03-24)
Udostępnił:
Magdalena Urbańczyk
(2015-03-24 11:45:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Wawrzynkowska
(2019-08-06 13:48:15)
 
 
ilość odwiedzin: 2179023

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X