☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Środa 19.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
1.Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2.Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3.Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4.Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
5.Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Uchwała Nr XVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest pani Ewa Antoszak - starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, tel. 94 316 03 92, 506 260 523. Zastępcą Przewodniczącego jest pani Dorota Markowska – starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, tel. 94 342 52 97.
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego określa:

Zarządzenie nr 352/1227/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie nr 478/1773/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie nr 554/2028/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie nr 828/2573/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) Urszula Borzęcka – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
2) Ewa Antoszak – Starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
3) Dorota Markowska – specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
4) Alicja Kowal – Zastępca Prokuratora Rejonowego;
5) Aleksandra Basarab – Kurator zawodowy Sądu Rejonowego;
6) Teresa Odorska-Tarasewicz – Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej;
7) Robert Faryniarz – Komisarz Komendy Miejskiej Policji;
8) Paulina Kubicka – młodszy aspirant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji;
9) Teresa Rudzińska – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
10) Włodzimierz Wawrzynowski – psycholog Samodzielny Publiczny ZOZ MSW w Koszalinie;
11) Irena Śliwińska – Dyrektor Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON;
12) Dominika Lisiecka – Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja”;
13) Iwona Górska – pedagog Szkoła Podstawowa Nr 9;
14) Agnieszka Dybza-Zienowicz – pedagog Gimnazjum Nr 7;
15) Artur Pałgan – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej.

Karty monitorowania realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020:

Cel szczegółowy nr 1

Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród mieszkańców Gminy Miasto Koszalin

Cel szczegółowy nr 2

Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy oraz wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności dla kobiet – jako najczęściej doświadczających przemocy

Cel szczegółowy nr 3

Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności  mężczyzn – jako osób najczęściej stosujących przemoc

Cel szczegółowy nr 4

Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług

 

 

Wytworzył:
Dorota Markowska
(2018-01-18)
Udostępnił:
Dorota Markowska
(2018-01-18 10:08:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Markowska
(2018-10-18 13:59:06)
 
 
ilość odwiedzin: 1959956

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X